***
Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie zapoznano
z tzw. "zgodą na wykorzystanie wizerunku",
którą dobrowolnie podpisali.
 
Podpisane "zgody" znajdują się w ich teczkach osobowych prowadzonych przez
Zespół Terapeutyczno - Opiekuńczy DPS Dobiegniew.
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 9 stycznia 2019 r.
Poz. 147
 
OGŁOSZENIE 
STAROSTY STRZELECKO-DREZDENECKIEGO
z dnia 11 stycznia 2018 r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej
w Dobiegniewie w 2019 r.

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) ustalam i ogłaszam, że średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie w 2019 r. wynosi 3979 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć zł).
 
 
Starosta Strzelecko-Drezdenecki
Bogusław Kierus
 
Ogłoszoną informację znajdą Państwo na stronie internetowej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego:

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
do obejrzenia
aktualnej strony internetowej
Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie
 
 
***
Redaktor strony (tekst i zdjęcia):
 Ewelina Zielińska
starszy instruktor terapii zajęciowej
- pracownicy DPS Dobiegniew
***
***
Kliknij na zdjęcie lub tekst by zobaczyć więcej!!!!
***
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
do obejrzenia
aktualnej strony internetowej
Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie
 
 
***
Redaktor strony (tekst i zdjęcia):
Ewelina Zielińska
starszy instruktor terapii zajęciowej
- pracownicy DPS Dobiegniew
***
***
Kliknij na zdjęcie lub tekst by zobaczyć więcej!!!!
***
 ©2017 DPS Dobiegniew
Liczba odwiedzin: 6250