Dom Pomocy Społecznej w Dobiegniewie
Dom Pomocy Społecznej w Dobiegniewie
Dom Pomocy Społecznej w Dobiegniewie
Dom Pomocy Społecznej w Dobiegniewie

UWAGA!!

WOLNE MIEJSCA !!!

GWARANTUJEMY KRÓTKI CZAS

OCZEKIWANIA NA MIEJSCE

 

Zapraszamy do zapoznania się

 z ofertą placówki.

 

O POBYT W NASZYM DOMU MOGĄ SIĘ STARAĆ RODZINY Z CAŁEGO KRAJU

 

INFORMACJI UDZIELA 

PRACOWNIK SOCJALNY NASZEGO DOMU

POD NUMEREM TELEFONU:

95 761 11 29

 

***

***

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 27 stycznia 2016 r.
Poz. 191

 

OGŁOSZENIE NR 1/2016

STAROSTY STRZELECKO-DREZDENECKIEGO
z dnia 26 stycznia 2016 r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej

w Dobiegniewie w 2016 r.


Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.) ustalam i ogłaszam, że średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie w 2016 r. wynosi 3.319 zł (słownie: trzy tysiące trzysta dziewiętnaście zł).

 

 

Starosta Strzelecko-Drezdenecki

Edward Tyranowicz

 

Ogłoszoną informację znajdą Państwo na stronie internetowej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego:

http://dzienniki.luw.pl/#/actbymonths

 

***

 

 

Obchody Dnia

Babci i Dziadka

 

 

 

***

Nowa, aktualna strona internetowa Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie


SERDECZNIE ZAPRASZAMY