Dom Pomocy Społecznej w Dobiegniewie
Dom Pomocy Społecznej w Dobiegniewie
Dom Pomocy Społecznej w Dobiegniewie
Dom Pomocy Społecznej w Dobiegniewie

 Dom Pomocy Społecznej w Dobiegniewie

20 maja 2016 roku organizuje

VI Festiwal Form Artystycznych o Tematyce Żeglarskiej - "Szanty 2016" dla Domów Pomocy Społecznej

Woj. Lubuskiego.

 

Patronat honorowy nad imprezą objął

Wojewoda Lubuski

 

Patronat informacyjny objęło

Radio Zachód

oraz

Gazeta Lubuska.

 

Wszystkie "domy" serdecznie zapraszamy do udziału. Czekamy na Wasze zgłoszenia!!

 

***********************************

Podziękowania za życzenia świateczne

i pamięć o naszym "domu"

 

***********************************************

UWAGA!!

WOLNE MIEJSCA !!!

GWARANTUJEMY KRÓTKI CZAS

OCZEKIWANIA NA MIEJSCE

 

Zapraszamy do zapoznania się

 z ofertą placówki.

 

O POBYT W NASZYM DOMU MOGĄ SIĘ STARAĆ RODZINY Z CAŁEGO KRAJU

 

INFORMACJI UDZIELA 

PRACOWNIK SOCJALNY NASZEGO DOMU

POD NUMEREM TELEFONU:

95 761 11 29

 

***

***

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 27 stycznia 2016 r.
Poz. 191

 

OGŁOSZENIE NR 1/2016

STAROSTY STRZELECKO-DREZDENECKIEGO
z dnia 26 stycznia 2016 r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej

w Dobiegniewie w 2016 r.


Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.) ustalam i ogłaszam, że średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie w 2016 r. wynosi 3.319 zł (słownie: trzy tysiące trzysta dziewiętnaście zł).

 

 

Starosta Strzelecko-Drezdenecki

Edward Tyranowicz

 

Ogłoszoną informację znajdą Państwo na stronie internetowej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego:

http://dzienniki.luw.pl/#/actbymonths

 

***

 

 

Obchody Dnia

Babci i Dziadka

 

 

 

***

Aktualna strona internetowa Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY